Att drivfodra eller inte drivfodra - inte en fråga längre.

Invintring pågår... 
 
Avläggarna drivfodras utan tvekan. Skall avläggarna bli maximalt invintringsdugliga så bör avläggarna drivfodras med 50/50-lösning säsongen igenom. Det håller uppe yngelproduktionen och borgar för att det kommer bli fina produktionssamhällen kommande vår. Men hur blev det med årets produktionskupor? De har ju massa honung på lager i skattlådorna och inte skall väl de behöva drivfodras? 
 
En titt i yngelrymmet visar på att drottningarna mer eller mindre tvärslutade lägga ägg sista veckan i juli eller veckan innan dess till och med!? Mycket skralt med yngel. Kanske en ram per kupa som hade täckt yngel där de sista mer eller mindre kröp medans vi kikade på ramen. :(
 
Tittade vi däremot ned i avläggarna - som drivfodrats - så var det inte mycket honung att tala om, men yngel på 8-10 ramar i olika stadier. Avläggarna drivfodrade - produktionssamhällena inte drivfodrade. Skillnaden var tydlig. 
 
Samma dag som invintringen påbörjades hemma orientringsflög bin i tre av våra fem utbigårdar. Känns bra. Yngelproduktionen stabil och det skall invintras i utbigårdarna under kommande veckor.
 
Drivfodringen sker i regel med en enkel ramfodrare. 
 
Bara att dra innertaket åt sidan och lyfta på hörnet av täckplasten. Häll i några deciliter sockerlösning. 
 
 
Av dessa iakttagelser kan vi dra slutsatsen att vi borde skattat och påbörjat drivfodring vid månadsskiftet senast. Sista draget var tidigt över och tog oss off-guard. Ouppmärksamt av oss. Nu hade vi ju tänkt att göra århundradets snyggaste invintring på två stabila givor. Men det känns inte ok om det i alla fall inte blir en omgång yngel till i produktionssamhällena. 
 
Så vad händer nu? Tja, skattat blev det i alla fall. Ramarna iordningställdes och det yngel som fanns satte vi i nedersta lådan. Utbyggt i andralådan och mestadels mellanväggar i översta. 
 
 Ibland blir det lite trångt när man tagit bort några lådor för bina. Men ingen fara. De hittar i regel in i kupan igen.
 
 
På bilden ovan har en extra tomsarg åkt på och den första givan serverad. Det blev de jäkla glassburkarna igen. Men det är så det får bli. 60%-igt vinterfoder i 6 givor om 4 liter. Någon veckas mellanrum mellan givorna. Detta borde agera drag och "kicka igång" samhällen igen, som vår mentor sa. ;)
 
Michael har varit duktig och skrivit ned alla observationer och vi lär oss nya saker hela tiden. Nu vet vi ju liksom hur vi inte skall göra nästa gång - förhoppningsvis. :) Det vill säga: var med när draget tar slut. Drivfodra och se till att det finns gott om yngel innan invintringen. Det här blir ju lätt-plätt nästa år! ;)
   

Kommentera här: