Har du humlor hemma?

När man är biodlare (eg. biskötare) så får man efter ett tag ett lite annat sätt att se på naturen. Man tror inte det. Man tror man ser var som händer med djurliv och växtlighet. Men lita på att när man väl börjar med bin, så öppnas ögonen på ett helt annat sätt. 
 
Det går inte över en natt. Det tar ett par år och utvecklas hela tiden. Men snart blir våren likt en kantarelljakt i sökandet efter minsta grönska i slänter och diken och tecken på skiftningar i trädens knoppar. Ögonen söker de första blommorna för året och med det ser jag hur naturen utvecklas. Det börjar med snödroppar och sälg. Sedan hör jag kanske lärkan, ser tussilagon, anar grönt under fjolårets ris och gräs. Gläds åt att något som surrar förbi ens huvud som man inte riktigt hann se och fundera på om det var ett bi eller något annat? Det blir varmt i lä när solen ligger på och några tappra maskrosor kikar upp. Jag uppmärksammar allt som kommer ut marken och allt som flyger i luften. Vad finns det för något att hämta för bina nu? Hur lång tid kvar tills fruktträden kommer igång? En dag när jag kikar upp i trädkronan och undrar vad som pollinerar blommorna ser jag ett par svalor högt upp mot en blå himmel. Det blir ett annat sätt att se kopplingen. Biodling hjälper till att se hur det hänger samman. Hur naturens innehåll följer ett spår och vart bina finns i denna trappa. Man tror man ser, men anar inte vad som går en förbi förrän man ser det. ;)
 
 
 
Vi är välsignade med mycket humlor där vi bor. Jag vet inte om det är landskapet i sig eller något annat som får dem att trivas. Mycket blandskog, dungar och ängar, slänter och diken. En del åkermark och sparsamt bebyggt. Michael påstår att han sett 9 sorters humlor under en dag för nån månad sedan. Själv har jag inte den kollen (jag besparar er hans redovisningar om vad det är för sorts humlor) men det surrar tillräckligt med mörka, flygande bollar här i luften för att man skulle kunna tro honom.
 
Här intill ingången till garaget har vi ett bo med hushumlor (om man zoomar in lite ser man bättre):
 
Humlor gillar också pollen.
 
Vi har ett till under panelen vid sidan om källaringången. Hushumlebo, alltså. Sedan har vi en fågelholk bak ladan som blivit ett tillhåll för stenhumlor. Humlor är duktiga på att pollinera. De flyger i ur och skur och kan bryta sig in i vilken blomma som helst. Oerhört tacksamt att ha dem nära.  
 
 
Jag har redan skrivit lite om våra tornseglare för ett tag sedan. Michael snickrade fågelholkar som enligt expertis skulle vara avsedda för just tornseglare. Vi är måna om att få ha dem kvar på gården och vill erbjuda dem bästa möjliga boplats så klart.
 
 
Och visst har vi kvar häckande tornseglare på gården. Tornseglarholken i mitten. Dessvärre helt öde vad gäller fågelaktivitet. Holken till höger och vänster om tornseglarholken innehåller däremot - tornseglare! ;) 

Kommentera här: