Med eller utan galler?

Efter att ha kört två år med spärrgaller för drottningen hade vi funderat på det där med gallrets vara eller icke. Nätet och diverse forum slänger åsikter upp och ner och fram och tillbaka. Somliga för galler, somliga mot (eg. att det underlättar ett antal moment i biodlingen vs att det går minst lika bra utan och att spärrgaller är ett hinder för bina och resulterar i ett antal nackdelar).
 
Förra året misstänkte Michael att vi hade ett samhälle som inte var så benägna att gå igenom spärrgallret. Tanken föddes om att det kanske kan gå minst lika bra utan.
 
Vi låter damerna i kuporna yngla hej vilt så vi kanske kan maxa bimassan inför de planerade avläggarna? Inget spärrgaller 2016! Sagt och gjort.
 
Bimassa? Blandat resultat. Men, jo då, de ynglade bra med resultatet att vi kunde göra en hel del avläggare. Från en del fler, från andra mindre. Hur det hade gått med spärrgaller? Ingen aning. Någon sådan jämförelse kan inte göras med ett så här litet test. Men vi kanske kunde få en känsla för hur det funkar utan...
 
Vi läste någonstans att för att slippa få honung i yngelrummet så behövs "en drottning som pekar med hela handen". Med det i tanken kan vi ju säga att några sådana drottningar har i alla fall inte vi. :) Både jag och Michael lade pannan i veck när vi hittar honung och yngel lite hej och hå i hela kupan. Visst, ett yngelklot fanns som regel hyggligt centrerat, men även hel hel del skvättar med ägg och larver på lite lediga klickar högt och lågt. Honungsramar i nedersta lådan känns lite klurigt. Vi gjorde en första skattning i slutet av maj och fick rumstera om en del i kuporna för att få honungen överst. Sedan hade vi ju bitillsynmannen här och vid genomgång kunde det observeras att det var nyindraget lite varstans och yngel spritt högt och lågt. Hmm. Hur sjutton skall man kunna skatta det här på ett vettigt sätt?
 
Nepp. Det blev till att bita i det sura och hugga in. 
 
 
Vi kan numera konstatera att alla samhällen är genomgångna (igen!) och att spärrgaller ligger på! Drottning och yngelrum under spärrgaller - honung över spärrgaller.  Vi gjorde en andra skattning i helgen. Mycket trevligare att arbeta på detta vis. :) Inget stök med yngel eller risk att störa drottningen. Bara honungsramar. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att även om det funkar utan spärrgaller så fick vi inte riktigt rätt ordning i kuporna utan. Med spärrgaller blev det enklare och vi tyckte att momenten störde bina mindre. Kanske att vi kör nåt mer test nångång, men inte i produktionssamhällen.